Latest News

  • Pillars
  • Pillars News and Activity
  • Pillars Travel
  • Observe activities ...
  • Pillars and Activity
  • Trainer
  • Knowledge Management
06.13.2016
0
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพสู่สังคมที่ยั่งยืนWalk & Run For Health to Socialสวนรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม https://goo.gl/photos/APVaCYH5SskwMd5j9 วีดีโอกิจกรรม https://youtu.be/lHDlmZrZO0g  
Theme งานเลี้ยง คาวบอยไนท์ กลุ่มที่ ๔ ห้วยฮ่องไคร้ (สกพ.๒) เจ้าภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ชั้น ๔ ห้องเมจิก ภาพกิจกรรม https://goo.gl/photos/rowZmYAzDAqHMaHY6  
07.22.2016
0
๑๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่2 ศึกษาดูงานที่รัสเซีย ฟินแลนด์ และสวีเดน ภาพรัสเซีย https://goo.gl/photos/M7fcVWUegPt8AHQRA     ภาพฟินแลนด์ https://goo.gl/photos/chB8cxxgZHmPxQA69   ภาพสวีเดน https://goo.gl/photos/QqdqAd6WD1XfhEee8  
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่๒ (สกพ.๒) และ ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๓ (สมพ.๓)  เข้าการศึกษาดูงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดโดยผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มพิกุลทอง ภาพกิจกรรม https://goo.gl/photos/xLFzeP8FYfRfvfGC7
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ ๒ (สกพ.๒) และ ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๓ (สมพ.๓) วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๒ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ   บรรยายพิเศษ เรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กปร. โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ อดีตเลขาธิการสำนักงาน กปร.
04.12.2016
0
คลิกรับชมวีดีโอ ย้อนหลังหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินฟังบรรยาย เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต การให้การศึกษาประชาชน คือความมั่นคง พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ EP1 https://youtu.be/AE7H_iFwNy0 พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ
สามัคคีประชาชน วันที่จันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี ๖ ตอนสถานี ๑๓ Siam Thaiรายการ สามัคคี ประชาชนพิธีกร คุณได้ฤกษ์ หมื่นนาอาน ผู้ดำเนินรายการพล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค นักยุทธศาสตร์ความมั่นคง https://www.youtube.com/watch?v=oa8Rjh1ZZBI https://www.youtube.com/watch?v=89t5jM4wNPE https://www.youtube.com/watch?v=TIBZC0Nwjhc

Pillars / Observe activities

22 Jul 2016
0
๑๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่2 ศึกษาดูงานที่รัสเซีย ฟินแลนด์ และสวีเดน ภาพรัสเซีย 
02 Aug 2015
0
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สำนักงานใต้ร่มพระบารมี สมพ.๒กำหนดการเดินทาง 5 - 10 กันยายน 2557
02 Aug 2015
0
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ปลัดกระทรวงแรงงาน นายจีรศักดิ์
business
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินสำหรับผู้นำระดับสูงเพื่อศึกษาตามแนวพระรา­ชดำริ รุ่นที่ ๓ (สนพ.๓)กลุ่ม พิกุลทอง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สำหรับผู้นำระดับสูงเพื่อศึกษาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๓ (สนพ.๓) วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีเรือโท ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รน.…

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…