Latest News

  • Pillars
  • Pillars News and Activity
  • Pillars Travel
  • Observe activities ...
  • Pillars and Activity
  • Trainer
  • Knowledge Management
02.14.2018
0
นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี..!!! 12 ตค.60. ดร.ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ ผอ.หลักสูตรฯ พล.อ.ท.ฉลาด นนทสถิตย์ พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ดร.พันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯพร้อมด้วยนางอำไพ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานนักศึกษากลุ่มภูพาน เสาหลักเพื่อแผ่นดินเกียรติยศ รุ่นที่3
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดินแห่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ ศาสตร์พระราชา โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร   Live สด!!!
04.12.2016
0
คลิกรับชมวีดีโอ ย้อนหลังหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินฟังบรรยาย เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต การให้การศึกษาประชาชน คือความมั่นคง พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ EP1 https://youtu.be/AE7H_iFwNy0 พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ
สามัคคีประชาชน วันที่จันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี ๖ ตอนสถานี ๑๓ Siam Thaiรายการ สามัคคี ประชาชนพิธีกร คุณได้ฤกษ์ หมื่นนาอาน ผู้ดำเนินรายการพล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค นักยุทธศาสตร์ความมั่นคง https://www.youtube.com/watch?v=oa8Rjh1ZZBI https://www.youtube.com/watch?v=89t5jM4wNPE https://www.youtube.com/watch?v=TIBZC0Nwjhc

♥ ระเบียบการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ ๔ (สกพ.๔)                                                 
♥ ใบสมัครหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ ๔ (สกพ.๔)      

ระเบียบการ https://goo.gl/xTqfwW
ใบสมัคร https://goo.gl/Nkc5YD

www.pkprograms.com

สถานที่ติดต่อเพิ่มเติม
สำนักงานสถาบันหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
ตึกมนริริน อาคาร C ชั้น ๔ ห้อง C ๔๐๑/A-B เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐๘๐-๔๕๐-๕๘๕๘ โทรสาร ๐๒-๒๗๙-๔๘๘๗

♥ ระเบียบการ หลักสูตรกอล์ฟผู้นำระดับสูง รุ่นเกียรติยศ 2                                                         ♥ ใบสมัครกอล์ฟผู้นำระดับสูง รุ่นเกียรติยศ 2

เปิดรับสมัครหลักสูตรกอล์ฟ VIP รุ่น 2 #GolfVIP2
คลิกระเบียบการ https://goo.gl/MQQWq1
คลิกใบสมัคร https://goo.gl/Nsq7Hm
หากชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานสำเนาการโอนเงินให้ คุณแสงดาว เพ็ชรรัตน์ (Id line:sangdao2507)
ได้ที่ E-mail:office@pkprograms.com หรือ sangdao2507@hotmail.com
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
ตึกมนริริน อาคาร C ชั้น 4 ห้อง C 401/A/B เลขที่ 60/1 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 080-450-5858 โทรสาร 02-275-4887
( ระบุ มุมซองขวาด้านล่าง : หลักสูตรพิเศษ กอล์ฟผู้นำระดับสูง “รุ่นเกียรติยศ 2” )

 

Pillars / Observe activities

14 Feb 2018
0
นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี..!!! 12 ตค.60. ดร.ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ
22 Jul 2016
0
๑๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่2 ศึกษาดูงานที่รัสเซีย ฟินแลนด์ และสวีเดน ภาพรัสเซีย 
02 Aug 2015
0
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สำนักงานใต้ร่มพระบารมี สมพ.๒กำหนดการเดินทาง 5 - 10 กันยายน 2557
business
บรรยากาศฟังการบรรยายหัวต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมของหลายหน่วยงานทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…