ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง

ลำดับประวัติความเป็นมาของการก่อกำเนิด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชาติ”
ทั้ง ๖ แห่ง มีลำดับประวัติความเป็นมาของการก่อกำเนิดก่อนหลังต่างระยะเวลากัน*
โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา ที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก และตามลำดับมาดังนี้ คือ

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖
ตามลำดับ

(*เรียงตามลำดับปี และเวลาที่มีพระราชดำริ)

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…