Latest News

 • Pillars
 • Pillars News and Activity
 • Pillars Travel
 • Observe activities ...
 • Pillars and Activity
 • Trainer
 • Knowledge Management
11.18.2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น. 13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 14.30 น.           
สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เรียนเชิญ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ในการเข้ารับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะคะ คุณประจวบ ไชยสาสน์คุณประยุทธ มหากิจศิริคุณวิชาญ มีนชัยนันท์พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐดร.ศุภสิษฐ์ นวลปรางวรชาติคุณจีรศักดิ์ เยาว์วัชสกุลคุณอาณัฐชัย รัตนกุล ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นเกียรติร่วมงานประจำปีของสมาคมฯ
11.18.2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น. 13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 14.30 น.           
ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน นำโดย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ตัวแทนกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
07.31.2018
0
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการเมืองไทย ในอนาคต ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ  
สามัคคีประชาชน วันที่จันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี ๖ ตอนสถานี ๑๓ Siam Thaiรายการ สามัคคี ประชาชนพิธีกร คุณได้ฤกษ์ หมื่นนาอาน ผู้ดำเนินรายการพล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค นักยุทธศาสตร์ความมั่นคง https://www.youtube.com/watch?v=oa8Rjh1ZZBI https://www.youtube.com/watch?v=89t5jM4wNPE https://www.youtube.com/watch?v=TIBZC0Nwjhc

Pillars / Observe activities

18 Nov 2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.           
25 Jun 2018
0
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน นำโดย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ตัวแทนกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

Read 632 times
Tagged under
หลักสูตรเสาหลักเพื่อดิน

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related items

 • กฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม

  โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม

  วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 

  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น.

  13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม

  14.30 น.            พาคณะเดินเลือกซื้อชุดประจำชาติเวียดนาม  ณ ตลาดเบนถั๋น  (ถ้ามีเวลาพอ จะนำคณะเดินทางชม โบสถ์

  นอร์ทเทอดาม และ ไปรษณีย์กลาง เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส)  หลังจากนั้นเดินทางไปเมืองด่งนาย

  17.00 น.             บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร Buu Long  Restaurant                                                              

                               พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ  Aurora  Hotel(4 stars) (Dong Nai)

  วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 

  06.00 น.            บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  08.00 น.            เดินทางไปวัดเฟื้อกเซิน (Phuoc Son) เข้าประจำที่นั่งในพระอุโบสถร่วมงานกฐินพระราชทาน

  11.30 น.            รับประทานอาหารกลางวันที่วัดเฟื้อกเซิน (Phuoc Son)

  12.30 น.            เดินทางไปยัง  CP Vietnam Corporation, Head Office Meeting Room 1 ( PAX 50 )

  13.00 น.             เยี่ยมชมกิจการ CP Vietnam ( นิคมอุตสาหกรรม Bien Hoa 2 , Dong Nai )

                                      - กล่าวต้อนรับโดย คุณชำนาญ Khun Chamnan EVP

  - รับชม VDO

                                      - บรรยายสรุป ภาพรวมธุรกิจ Business Overviews by คุณชิโนรส Chinoros VP HR

                                      - บรรยายสรุป กิจกรรมเพื่อสังคม CSR และความยั่งยืน Sustainability

  - Q&A

  - ถ่ายภาพที่ระลึก Photo Session

  15.00 น. นำคณะท่าน ออกเดินทางไปยัง เมืองฟานเทียต  ซึ่งเมืองชายทะเลตากอากาศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

  ความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม   ระหว่างการเดินทางชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของ

  ชาวเวียดนาม  นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ

  18.30 น             บริการอาหารเย็น  ณ Madam Cuc Hotel

               หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Madam Cuc Hotel (4 stars)  พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

  วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

  07.00 น.            บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่  นำท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”  ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นำท่านสู่  ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร  (ค่ารถจี๊บรวมในค่าบริการทัวร์)

  12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวันที่ Peace Restaurant 

  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองดาลัด  (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัดเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติกที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจาก

  ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส  นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่ แต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด

  18.00 น.             บริการอาหารเย็น  ณ Da Lat House Restaurant ... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด...

                นำท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิดตามอัธยาศัย

                               จากนั้นกลับเข้าที่พัก River Prince Hotel (4 stars) 

   

  วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

  08.00 น.             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม     

  นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภัยสูง  ท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัดที่มองเห็นได้ทั้งเมือง  นำท่าน ชม วัดติ๊กลาม เป็นวัด

  ที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบติ๊กลาม แวดล้อมไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน  พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์บ๋าวดาย  จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิบ๋าวดาย   ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย

  12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวันที่  Morin  Restaurant

                นำท่านชม  Crazy House  เป็นหมู่บ้านที่มีการออกแบบแปลกประหลาด ออกแบบโดยนักออกแบบ

  ที่มีชื่อสียงโด่งดังอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม

  16.00 น.            เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

  17.30 น. ออกจากโรงแรมที่พักไปร้านอาหาร

  18.30 น.             บริการอาหารค่ำ ณ Huong Rung Restaurant  (Party )

  กลับเข้าที่พัก River Prince Hotel (4 stars) 

  วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

  08.00 น.            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทาง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันที่แปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก

  12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน (เฝอไก่ ณ สนามบิน )

  13.35น.               เดินทางกลับโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VZ 941 เวลา 13.35-15.20 น.           

  15.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 • กฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม สกพ.๔

  โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม

  วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 

  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น.

  13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม

  14.30 น.            พาคณะเดินเลือกซื้อชุดประจำชาติเวียดนาม  ณ ตลาดเบนถั๋น  (ถ้ามีเวลาพอ จะนำคณะเดินทางชม โบสถ์

  นอร์ทเทอดาม และ ไปรษณีย์กลาง เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส)  หลังจากนั้นเดินทางไปเมืองด่งนาย

  17.00 น.             บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร Buu Long  Restaurant                                                              

                               พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ  Aurora  Hotel(4 stars) (Dong Nai)

  วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 

  06.00 น.            บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  08.00 น.            เดินทางไปวัดเฟื้อกเซิน (Phuoc Son) เข้าประจำที่นั่งในพระอุโบสถร่วมงานกฐินพระราชทาน

  11.30 น.            รับประทานอาหารกลางวันที่วัดเฟื้อกเซิน (Phuoc Son)

  12.30 น.            เดินทางไปยัง  CP Vietnam Corporation, Head Office Meeting Room 1 ( PAX 50 )

  13.00 น.             เยี่ยมชมกิจการ CP Vietnam ( นิคมอุตสาหกรรม Bien Hoa 2 , Dong Nai )

                                      - กล่าวต้อนรับโดย คุณชำนาญ Khun Chamnan EVP

  - รับชม VDO

                                      - บรรยายสรุป ภาพรวมธุรกิจ Business Overviews by คุณชิโนรส Chinoros VP HR

                                      - บรรยายสรุป กิจกรรมเพื่อสังคม CSR และความยั่งยืน Sustainability

  - Q&A

  - ถ่ายภาพที่ระลึก Photo Session

  15.00 น. นำคณะท่าน ออกเดินทางไปยัง เมืองฟานเทียต  ซึ่งเมืองชายทะเลตากอากาศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

  ความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม   ระหว่างการเดินทางชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของ

  ชาวเวียดนาม  นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ

  18.30 น             บริการอาหารเย็น  ณ Madam Cuc Hotel

               หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Madam Cuc Hotel (4 stars)  พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

  วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

  07.00 น.            บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่  นำท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”  ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นำท่านสู่  ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร  (ค่ารถจี๊บรวมในค่าบริการทัวร์)

  12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวันที่ Peace Restaurant 

  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองดาลัด  (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัดเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติกที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจาก

  ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส  นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่ แต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด

  18.00 น.             บริการอาหารเย็น  ณ Da Lat House Restaurant ... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด...

                นำท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิดตามอัธยาศัย

                               จากนั้นกลับเข้าที่พัก River Prince Hotel (4 stars) 

   

  วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

  08.00 น.             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม     

  นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภัยสูง  ท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัดที่มองเห็นได้ทั้งเมือง  นำท่าน ชม วัดติ๊กลาม เป็นวัด

  ที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบติ๊กลาม แวดล้อมไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน  พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์บ๋าวดาย  จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิบ๋าวดาย   ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย

  12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวันที่  Morin  Restaurant

                นำท่านชม  Crazy House  เป็นหมู่บ้านที่มีการออกแบบแปลกประหลาด ออกแบบโดยนักออกแบบ

  ที่มีชื่อสียงโด่งดังอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม

  16.00 น.            เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

  17.30 น. ออกจากโรงแรมที่พักไปร้านอาหาร

  18.30 น.             บริการอาหารค่ำ ณ Huong Rung Restaurant  (Party )

  กลับเข้าที่พัก River Prince Hotel (4 stars) 

  วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

  08.00 น.            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทาง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันที่แปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก

  12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน (เฝอไก่ ณ สนามบิน )

  13.35น.               เดินทางกลับโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VZ 941 เวลา 13.35-15.20 น.           

  15.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 • การค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม
 • ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล

  ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน นำโดย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ตัวแทนกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

   
   
 • ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

  หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการเมืองไทย ในอนาคต ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

   

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…