Latest News

  • Pillars
  • Pillars News and Activity
  • Pillars Travel
  • Observe activities ...
  • Pillars and Activity
  • Trainer
  • Knowledge Management
11.18.2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น. 13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 14.30 น.           
สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เรียนเชิญ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ในการเข้ารับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะคะ คุณประจวบ ไชยสาสน์คุณประยุทธ มหากิจศิริคุณวิชาญ มีนชัยนันท์พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐดร.ศุภสิษฐ์ นวลปรางวรชาติคุณจีรศักดิ์ เยาว์วัชสกุลคุณอาณัฐชัย รัตนกุล ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นเกียรติร่วมงานประจำปีของสมาคมฯ
11.18.2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น. 13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 14.30 น.           
ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน นำโดย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ตัวแทนกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
07.31.2018
0
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการเมืองไทย ในอนาคต ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ  
สามัคคีประชาชน วันที่จันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี ๖ ตอนสถานี ๑๓ Siam Thaiรายการ สามัคคี ประชาชนพิธีกร คุณได้ฤกษ์ หมื่นนาอาน ผู้ดำเนินรายการพล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค นักยุทธศาสตร์ความมั่นคง https://www.youtube.com/watch?v=oa8Rjh1ZZBI https://www.youtube.com/watch?v=89t5jM4wNPE https://www.youtube.com/watch?v=TIBZC0Nwjhc


www.pkprograms.com

สถานที่ติดต่อเพิ่มเติม
สำนักงานสถาบันหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
ตึกมนริริน อาคาร C ชั้น ๔ ห้อง C ๔๐๑/A-B เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐๘๐-๔๕๐-๕๘๕๘ โทรสาร ๐๒-๒๗๙-๔๘๘๗

Pillars / Observe activities

18 Nov 2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.           
25 Jun 2018
0
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
business
Pillars Travel

Pillars Travel (9)

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 

09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น.

13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม

14.30 น.            พาคณะเดินเลือกซื้อชุดประจำชาติเวียดนาม  ณ ตลาดเบนถั๋น  (ถ้ามีเวลาพอ จะนำคณะเดินทางชม โบสถ์

นอร์ทเทอดาม และ ไปรษณีย์กลาง เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส)  หลังจากนั้นเดินทางไปเมืองด่งนาย

17.00 น.             บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร Buu Long  Restaurant                                                              

                             พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ  Aurora  Hotel(4 stars) (Dong Nai)

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 

06.00 น.            บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น.            เดินทางไปวัดเฟื้อกเซิน (Phuoc Son) เข้าประจำที่นั่งในพระอุโบสถร่วมงานกฐินพระราชทาน

11.30 น.            รับประทานอาหารกลางวันที่วัดเฟื้อกเซิน (Phuoc Son)

12.30 น.            เดินทางไปยัง  CP Vietnam Corporation, Head Office Meeting Room 1 ( PAX 50 )

13.00 น.             เยี่ยมชมกิจการ CP Vietnam ( นิคมอุตสาหกรรม Bien Hoa 2 , Dong Nai )

                                    - กล่าวต้อนรับโดย คุณชำนาญ Khun Chamnan EVP

- รับชม VDO

                                    - บรรยายสรุป ภาพรวมธุรกิจ Business Overviews by คุณชิโนรส Chinoros VP HR

                                    - บรรยายสรุป กิจกรรมเพื่อสังคม CSR และความยั่งยืน Sustainability

- Q&A

- ถ่ายภาพที่ระลึก Photo Session

15.00 น. นำคณะท่าน ออกเดินทางไปยัง เมืองฟานเทียต  ซึ่งเมืองชายทะเลตากอากาศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม   ระหว่างการเดินทางชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของ

ชาวเวียดนาม  นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ

18.30 น             บริการอาหารเย็น  ณ Madam Cuc Hotel

             หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Madam Cuc Hotel (4 stars)  พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

07.00 น.            บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่  นำท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”  ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นำท่านสู่  ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร  (ค่ารถจี๊บรวมในค่าบริการทัวร์)

12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวันที่ Peace Restaurant 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองดาลัด  (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัดเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติกที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจาก

ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส  นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่ แต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด

18.00 น.             บริการอาหารเย็น  ณ Da Lat House Restaurant ... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด...

              นำท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิดตามอัธยาศัย

                             จากนั้นกลับเข้าที่พัก River Prince Hotel (4 stars) 

 

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

08.00 น.             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม     

นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภัยสูง  ท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัดที่มองเห็นได้ทั้งเมือง  นำท่าน ชม วัดติ๊กลาม เป็นวัด

ที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบติ๊กลาม แวดล้อมไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน  พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์บ๋าวดาย  จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิบ๋าวดาย   ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย

12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวันที่  Morin  Restaurant

              นำท่านชม  Crazy House  เป็นหมู่บ้านที่มีการออกแบบแปลกประหลาด ออกแบบโดยนักออกแบบ

ที่มีชื่อสียงโด่งดังอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม

16.00 น.            เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

17.30 น. ออกจากโรงแรมที่พักไปร้านอาหาร

18.30 น.             บริการอาหารค่ำ ณ Huong Rung Restaurant  (Party )

กลับเข้าที่พัก River Prince Hotel (4 stars) 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

08.00 น.            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทาง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันที่แปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน (เฝอไก่ ณ สนามบิน )

13.35น.               เดินทางกลับโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VZ 941 เวลา 13.35-15.20 น.           

15.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน และ ศูนย์การเรียนเกษตรผสมผสานทฤษฎ๊ใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี..!!!

12 ตค.60.
ดร.ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ ผอ.หลักสูตรฯ พล.อ.ท.ฉลาด นนทสถิตย์ พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ดร.พันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯพร้อมด้วยนางอำไพ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานนักศึกษากลุ่มภูพาน เสาหลักเพื่อแผ่นดินเกียรติยศ รุ่นที่3 อาจารย์และนักศึกษา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจการลงทุนและอื่นๆที่สำคัญ ระหว่างวันที 9-14 ตค.60
และได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงโซล นายสรัณย์ เจริญสุวรรณให้เกียรติต้อนรับพร้อมดำเนินการบรรยายสรุปอย่างเพียงพอในทุกๆด้าน พรัอมกันนี้ได้มีบัญชาให้อัครราชฑูตฝ่ายต่างๆ น.อ.จักร สุวรรณทัต อัครราชทูตทหาร ประจำกรุงโซล เป็นผู้ดูแล อำนวยความสะดวกอย่างอบอุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชฑูต ย่านอีเตวอน กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สร้างความประทับใจและนับว่าเป็นประโยชน์สำคัญทางความรู้แก่คณะนักศึกษาอย่างยิ่ง...

โดย อ.เฉลิมชัย ไวยชิตา

๑๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่2 ศึกษาดูงานที่รัสเซีย ฟินแลนด์ และสวีเดน

ภาพรัสเซีย https://goo.gl/photos/M7fcVWUegPt8AHQRA

 

 

ภาพฟินแลนด์ https://goo.gl/photos/chB8cxxgZHmPxQA69

 

ภาพสวีเดน https://goo.gl/photos/QqdqAd6WD1XfhEee8

 

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สำนักงานใต้ร่มพระบารมี สมพ.๒
กำหนดการเดินทาง 5 - 10 กันยายน 2557 เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความงามของฟูจิ ภูเขาไฟที่สวยที่สุด
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ เดินทางช้อปปิ้งเอาท์เลตแห่งใหม่
Gotemba Outlet มีร้านค้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังระดับโลก
นมัสการหลวงพ่อโต แห่งเมือง คามาคูระ ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียว ที่ชินจูกุ
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชมโอไดบะ ถ่ายรูปกับกันดัมส์

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ปลัดกระทรวงแรงงาน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติเป็นประธานการลงนามบันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ เพื่อถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ ถือเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่พร้อมใจแสดงเจตนารมณ์ในการถวายราชสดุดี รวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงการถวายพระพรออนไลน์ได้โดยง่าย โดยมีหน่วยงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมลงนาม ณ กระทรวงแรงงาน

คลิกร่วมลงนามถวายพระพร

คลิกชมภาพบรรยากาศจำนวนภาพ 500 ภาพ

 

ประธานกลุ่มหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินร่วมเซ็น MOU กับกระทรวงแรงงาน

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา กับวัดไทยลอสแองเจลิส
ครั้งที่ 39 June 12-13, 2015

คลิกชุมภาพ

ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สำนักงานใต้ร่มพระบารมี นายศุภพสิษฐ์  นวลปานวรชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินฯ นายจีรศักดิ์  สุคนชาติ อดีตปลัดกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร นอกจากนี้ คณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน นำแจกันดอกไม้สดไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…