Latest News

  • Pillars
  • Pillars News and Activity
  • Pillars Travel
  • Observe activities ...
  • Pillars and Activity
  • Trainer
  • Knowledge Management
11.18.2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น. 13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 14.30 น.           
สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เรียนเชิญ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ในการเข้ารับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะคะ คุณประจวบ ไชยสาสน์คุณประยุทธ มหากิจศิริคุณวิชาญ มีนชัยนันท์พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐดร.ศุภสิษฐ์ นวลปรางวรชาติคุณจีรศักดิ์ เยาว์วัชสกุลคุณอาณัฐชัย รัตนกุล ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นเกียรติร่วมงานประจำปีของสมาคมฯ
11.18.2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น. 13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 14.30 น.           
ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน นำโดย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ตัวแทนกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
07.31.2018
0
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการเมืองไทย ในอนาคต ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ  
สามัคคีประชาชน วันที่จันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี ๖ ตอนสถานี ๑๓ Siam Thaiรายการ สามัคคี ประชาชนพิธีกร คุณได้ฤกษ์ หมื่นนาอาน ผู้ดำเนินรายการพล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค นักยุทธศาสตร์ความมั่นคง https://www.youtube.com/watch?v=oa8Rjh1ZZBI https://www.youtube.com/watch?v=89t5jM4wNPE https://www.youtube.com/watch?v=TIBZC0Nwjhc

Pillars / Observe activities

18 Nov 2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.           
25 Jun 2018
0
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
business
Observe activities project

Observe activities project (12)

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

ศึกษาดูงาน ประเทศสวีเดน สกพ.๒ และสมพ.๓

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่๒ (สกพ.๒) และ ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๓ (สมพ.๓)  เข้าการศึกษาดูงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดโดยผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มพิกุลทอง

ภาพกิจกรรม https://goo.gl/photos/xLFzeP8FYfRfvfGC7

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๒ (สกพ.๒) และ ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๓ (สมพ.๓) กลุ่มห้วยทราย โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "พระอัจฉริยภาพ แห่งพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย" ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ภาพ https://goo.gl/photos/fGu6CYk32PLnV3S37

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สำหรับผู้นำระดับสูง เพื่อศึกษาโครงการตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3
ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำ รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10 พ.ย.58 นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำ กิจกรรม รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการเผยแพร่กฎหมายน่ารู้สู่ชมชุน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณแหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สำหรับผู้นำระดับสูงเพื่อศึกษาโครงการตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 หรือ สนพ.3 ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่โครงการต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมาคม ชมรม นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน นั้น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนให้ผู้ที่ผ่านการอบรมตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ ในการค้ำจุน สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนต่อไป

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
สำหรับผู้นำระดับสูงเพื่อศึกษาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๓ (สนพ.๓)
วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบล ห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี

คลิกชมภาพ

คลิกชมภาพ ชุดที่ ๒

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน "เกียรติยศ" รุ่นที่ ๑ (สกพ.๑)
และ
หลักสูตรผู้นำระดับสูงเพื่อศึกษาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๓ (สนพ.๓)
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เวสต์ ห้วยบง ๒ และ เวสต์ ห้วยบง ๓ จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดย WIND ENERGY HOLDING เป็นเจ้าภาพ

เดินถึงสระบุรี รับประทานอาหารเย็น (สจ.ณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ) เป็นเจ้าภาพ

ศึกษาดูงาน
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สำหรับผู้ระดับสูงเพื่อศึกษาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๓ (สนพ.๓)
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องพระราชดำริ จ.ราชบุรี

 

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…