Latest News

  • Pillars
  • Pillars News and Activity
  • Pillars Travel
  • Observe activities ...
  • Pillars and Activity
  • Trainer
  • Knowledge Management
11.18.2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น. 13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 14.30 น.           
สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เรียนเชิญ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ในการเข้ารับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะคะ คุณประจวบ ไชยสาสน์คุณประยุทธ มหากิจศิริคุณวิชาญ มีนชัยนันท์พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐดร.ศุภสิษฐ์ นวลปรางวรชาติคุณจีรศักดิ์ เยาว์วัชสกุลคุณอาณัฐชัย รัตนกุล ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นเกียรติร่วมงานประจำปีของสมาคมฯ
11.18.2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น. 13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 14.30 น.           
ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน นำโดย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ตัวแทนกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
07.31.2018
0
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการเมืองไทย ในอนาคต ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ  
สามัคคีประชาชน วันที่จันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี ๖ ตอนสถานี ๑๓ Siam Thaiรายการ สามัคคี ประชาชนพิธีกร คุณได้ฤกษ์ หมื่นนาอาน ผู้ดำเนินรายการพล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค นักยุทธศาสตร์ความมั่นคง https://www.youtube.com/watch?v=oa8Rjh1ZZBI https://www.youtube.com/watch?v=89t5jM4wNPE https://www.youtube.com/watch?v=TIBZC0Nwjhc

Pillars / Observe activities

18 Nov 2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.           
25 Jun 2018
0
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
business
Pillars and Activity

Pillars and Activity (29)

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน นำโดย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ตัวแทนกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

 
 

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดินแห่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ ศาสตร์พระราชา
โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

Live สด!!!
https://www.facebook.com/1635241696722805/videos/1924647624448876ประวัติวิทยากร ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

https://goo.gl/5kmmJd

 

ประมวลภาพ https://goo.gl/photos/mzdsp7wbu69v69FK8

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

สืบสานศาสตร์พระราชา ซี๑๒ ตอนที่ ๑

https://goo.gl/pJ27b3

สืบสานศาสตร์พระราชา ซี๑๒ ตอนที่ ๒

https://goo.gl/JZ6WsU


เว็บไซต์ www.pkprograms.com

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ ๓

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๔ กลุ่มที่ ๓ พิกุลทอง

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดินแห่งมหาวิทยลัยปทุมธานี

การบรรยายเชิงเสวนาหัวข้อ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กทม.

 

กิจกรรมนันทนาการ : ชีวิต ดนตรี วิถีพ่อ วิถีพอเพียง


ประมวลภาพย้อนหลัง https://goo.gl/photos/HHKfexAFg7qrkkG68

หลักสูตรขอ กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานรดน้ำดำหัว
เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษา #เสาหลักเพื่อแผ่นดิน วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
-ฯพณฯองคมนตรี
อำพล เสนาณรงค์-ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
-นายกสมชาย วงศ์สวัสดิ์
-ท่านสุชล ชาลีเครือ
-ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
-พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ 
-พลเอก พหล สง่าเนตร
-พลเอก จรัญ กุลวาณิชย์
-ท่านประยุทธ มหากิจศิริ
ให้แก่นักศึกษาเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
กราบขอบพระคุณท่านครับ

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๔ (สมพ.๔)

นำเสนอกรอบ โครงการพระราชดำริ

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมนิรันดร์แกรนด์

เว็บไซต www.pkprograms.com

Facebook Fanpage : หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

#หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน #สมพ๔

ภาพถ่ายจากกล้อง

https://goo.gl/photos/Wg3CacauTfTqNCxa7

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

เกียรติยศ รุ่นที่ ๓ (สกพ.๓)

นำเสนอกรอบ โครงการพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท ๕๗ กรุงเทพฯ

เว็บไซต www.pkprograms.com

Facebook Fanpage : หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

#หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน #สกพ๓

ภาพถ่ายจากกล้อง

https://goo.gl/photos/FN41KC67ES3KLSkD6

 

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

เกียรติยศ รุ่นที่ ๓ (สกพ.๓)

ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๔ (สมพ.๔)

บรรยายพิเศษ โดย พระพรหมบัณฑิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต www.pkprograms.com

Facebook Fanpage : หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

#หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน #สกพ๓ #สมพ

ภาพจากกล้อง

https://goo.gl/photos/bQdmtPEKQBpRj2Ax7

ชมวีดีโอย้อนหลัง

https://youtu.be/WMr9UqxMkP4

ครั้งที่ ๔

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
เกียรติยศ  รุ่นที่ ๓ (สกพ.๓) ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง (สมพ.๔)

บรรยายพิเศษโดย นายกร ทัพพะรังษี

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้อง Convention Hall ชั้น ๒ อาคารศูนย์ประชุมสถาวิจัยจุฬาภรณ์

รับชมย้อนหลัง

ภาพ https://goo.gl/photos/ATEjFVviRFC876Eo7

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ ๒ (สกพ.๒)

และ

ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง

ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๓ (สมพ.๓)

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ชั้น ๒ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

 

บรรยายพิเศษ เรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กปร.

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ อดีตเลขาธิการสำนักงาน กปร.

เวลาถ่ายทอด 13.00 - 17.00 น.                                                    

รับชมผ่านมือถือ                                                                 
http://goo.gl/cFcQVr

 

รับชมผ่าน youtube :                                                           
https://goo.gl/Rt8IYs

 

ติดต่อสอบถามการรับชม

อ.เฉลิมชัย ไวยชิตา

มือถือ 08 5811 5039

ID LINE : 0858115039

 

คลิกรับชมวีดีโอ ย้อนหลัง

ร่วมกันเผยแพร่ โครงการกปร.

บรรยายพิเศษโดย

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ

อดีตเลขาธิการสำนักงาน กปร.                               

จัดอบรมโดย                           

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน                                                     

สกพ.๒ และสมพ.๓

https://youtu.be/SqhueRynt28

https://youtu.be/hopr5v9o77Q

ภาพอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน วันที่ ๑ เมษายน 2559

https://goo.gl/photos/hzGQLqseEtF19Baw5

 

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ สถาบันจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Page 1 of 3

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…