สมพ.๓

ศึกษาดูงานโครงการผลิตพลังงานลมม ทุ่งกังหันลม ห้วยบง๒ และห้วยบง๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเขาหินซ้อน สกพ.๒ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน : เกียรติยศ รุ่นที่๒ (สกพ.๒) และ  ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๓ (สมพ.๓) เข้าเยี่ยมคาวะคุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานโครงการผลิตพลังงานลมม ทุ่งกังหันลม ห้วยบง๒ และห้วยบง๓ 

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จ.สมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มภูพาน สกพ.๒ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๓ (สมพ.๓) เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จังหวัด สมุทรสาคร

ศาลากลางจังหวัด
บริษัท มโนราห์ อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ศาลเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ภาพ
https://goo.gl/photos/opgmgZMfSXnjWJaX9

ศึกษาดูงาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๓ (สมพ.๓) การศึกษาดูงาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…