ประกาศ

เปิดรับ สกพ.๕

สำนักงานใหม่

สำนักงาน
สำนักงานสถาบันหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน โทร. ๐๘๐-๔๕๐-๕๘๕๘ โทรสาร ๐๒-๒๗๙-๔๘๘๗

www.pkprograms.com

 

 

สำนักงานหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ตึกมนริริน อาคาร C ชั้น ๔ ห้อง C ๔๐๑/ A-B
เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…